Thứ sáu, 25/5/2018 00:31:15 (GMT+7)
Tin công ty
Thư mời Tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tanisugar
Thứ năm, 30/3/2017 12:00:00 AM

Thư mời Tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tanisugar

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh
    
Văn Phòng Công ty Cổ Phần Mía đường Tây Ninh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
    Tài liệu kèm theo:
  

      1.Bấm vào đây tải về Thư mời

      2.Tài Liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (dự thảo).

           Bấm vào đây tải về Phần 1

          Bấm vào đây tải về Phần 2

      3. Báo cáo tài chính

          Đường dẫn tải về Báo cáo tài chính (bấm vào nút Download)

         

Trân trọng

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Quốc tế thiếu nhi 01/06 Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84) 0276 6250 340

Chat with (+84) 0276 6250 340 Chat with (+84) 0276 6250 340