Thứ năm, 20/6/2024 23:25:26 (GMT+7)
Quảng cáo
Tin công ty
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh
Thứ năm, 29/12/2016 2:11:00 PM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2016.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84)276 3764063

Chat with (+84)276 3764063 Chat with (+84) 933705607