Thứ sáu, 25/5/2018 00:24:17 (GMT+7)
Tin công ty
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh
Thứ năm, 29/12/2016 2:11:00 PM

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2016.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Quốc tế thiếu nhi 01/06 Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84) 0276 6250 340

Chat with (+84) 0276 6250 340 Chat with (+84) 0276 6250 340