Thứ năm, 20/6/2024 21:50:56 (GMT+7)
Quảng cáo
Tin công ty
Thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Mía đường Tây Ninh
Thứ hai, 25/1/2016 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Mía đường Tây Ninh

Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty CP Mía đường Tây Ninh như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 04/02/2016.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường Nước Trong, địa chỉ: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nội dung: theo chương trình cuộc họp đính kèm.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh.

Đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Mía đường Tây Ninh

- Giấy xác nhận tham dự - ủy quyền

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Mía đường Tây Ninh

- Quy chế Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Mía đường Tây Ninh

- Thể lệ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Mía đường Tây Ninh

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84)276 3764063

Chat with (+84)276 3764063 Chat with (+84) 933705607