Thứ ba, 16/7/2024 03:52:39 (GMT+7)
Quảng cáo
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH

- Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh tiền thân là Công ty Mía đường Tây Ninh được UBND tỉnh Tây Ninh thành lập năm 1980. Trải qua các giai đoạn phát triển cho đến hôm nay Công ty được đổi tên và chuyển đổi mô hình hoạt động theo tình hình phát triển kinh tế của đất nước và tỉnh Tây Ninh.


- Tháng 10/1981 theo Quyết định của UBND tỉnh Công ty được đổi tên thành Liên hiệp xí nghiệp đường Tổng hợp Tây Ninh, trong giai đoạn này vào năm 1989 theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp giao cho Tây Ninh mà cụ thể là Liên hiệp XN đường Tổng hợp Tây Ninh trực tiếp quản lý hai Nông trường trồng mía tại huyện Tân Châu là: Tân Hưng và Thạnh Bình.


- Năm 1990 theo Quyết định của UBND tỉnh Nông trường mía Nước Trong trực thuộc Sở Nông lâm được giao cho Liên hiệp XN đường Tổng hợp trực tiếp quản lý. Đồng thời trong giai đoạn này UBND tỉnh Quyết định cho xây dựng nhà máy đường Nước Trong công suất 500 tấn/ngày, và đưa vào hoạt động vào năm 1992.


- Thực hiện Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 14/7/1995 về việc thành lập Công ty Mía đường Tây Ninh trên cơ sở Liên hiệp XN đường Tổng hợp Tây Ninh gồm có các đơn vị trực thuộc như: XN đường Nước Trong (sáp nhập Nông trường Nước Trong vào nhà máy đường Nước Trong); Nông trường Tân Hưng (sáp nhập Nông trường Thạnh Bình vào Nông trường Tân Hưng); XN đường 22/12 và văn phòng Công ty.


- Trong quá trình phát triển đi lên trong những năm qua, song song với việc tổ chức hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả ngày càng cao qua từng năm, Công ty đã thực hiện tốt chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của nhà nước. Tháng 6/2001 Công ty tiến hành cổ phần hóa XN đường 22/12 và đổi tên thành công ty cổ phần Trà Phí.


- Tháng 10/2005 thực hiện Quyết định UBND tỉnh Công ty tách bộ phận nhà máy đường Nước Trong thuộc Công ty tiến hành cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty cổ phần đường Nước trong. Trong giai đoạn này Công ty Mía đường đã liên kết với đối tác thành lập Công ty Khoai mì Nước Trong xây dựng trong cụm công nghiệp Nước Trong do Công ty quản lý.

- Căn cứ Quyết định số 43/QĐUB ngày 9/5/2007 của UBND tỉnh Tây Ninh. Công ty Mía đường Tây Ninh đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh.

- Thực hiện lộ trình Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ngày 04/02/2016, Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu thành lập Công ty CP Mía đường Tây Ninh và hoạt động cho đến nay.

Hình ảnh hoạt động
Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84)276 3764063

Chat with (+84)276 3764063 Chat with (+84) 933705607