Thứ năm, 20/6/2024 22:58:45 (GMT+7)
Quảng cáo
Tin công ty
Thư mời tham gia làm Nhà đầu tư chiến lược
Thứ ba, 3/11/2015 12:00:00 AM

Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh xin mời các đối tác trong nước và ngoài nước tham gia làm nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí lựa chọn như sau

 

THƯ MỜI THAM GIA LÀM NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Kính gửi:

- Quý nhà đầu tư

                 -  Quý Khách hàng

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã có quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 về việc triển khai cổ phần hóa tại Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh thành Công ty cổ phần;

Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh xin mời các đối tác trong nước và ngoài nước tham gia làm nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí lựa chọn như sau:

I.                   Tiêu chí chọn nhà đầu tư chiến lược:

1.      Là nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực: chế biến, kinh doanh mía, đường, khoai mì, mạch nha, cao su, gạo; sản xuất bao bì; dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa cảng đường sông; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu; đầu tư tài chính…

2.      Có thời gian hoạt động tối thiểu đến năm 2015 là trên 3 năm.

3.      Có năng lực tài chính thể hiện ở các tiêu chí sau:

a)      Chứng minh đủ năng lực tài chính để thực hiện góp vốn trường hợp trở thành nhà đầu tư chiến lược của Công ty.

b)      Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận sau thuế dương trong 03 năm liên tiếp trước năm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược (năm 2012, năm 2013, năm 2014).

4.      Có cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty cổ phần, hỗ trợ Công ty cổ phần trong một số lĩnh vực: chuyển giao công nghệ mới; quản lý, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao năng lực tài chính; quản trị doanh nghiệp, cung ứng nguyên liệu; phát triển thị trường khai thác cảng đường sông; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đường, bột mì, cao su, gạo, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu…

5.      Không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nhiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6.      Không thực hiện các giao dịch nào với Công ty cổ phần dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của Công ty cổ phần.

7.      Một số tiêu chí khác:

§  Có tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông báo qua tài khoản này.

§  Có văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chỉ định đầu tư) nếu ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thực hiện mua cổ phần.

II.                  Số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 12.055.640 cổ phần, chiếm 41% vốn điều lệ.

  •            Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần.    

III.               Hồ sơ đăng ký Nhà đầu tư chiến lược

Đề nghị các Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư quan tâm liên lạc và gửi bộ hồ sơ đăng ký đến Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh. Hồ sơ gồm:

1.      Văn bản đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược trong đó nêu rõ số cồ phần đăng ký mua.

2.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y công chứng/chứng thực theo quy định).

3.      Bản thông tin giới thiệu kinh nghiệm, năng lực của nhà đầu tư.

4.       Báo cáo tài chính năm 2012, 2013, 2014.

IV.              Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

-  Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến trước 16 giờ 30 ngày 10/11/2015.

-  Địa chỉ nộp hồ sơ: Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh, Số 19, đường Võ Thị Sáu, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

-  Người nhận hồ sơ: chị Hồ Diệu Thanh, Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh.

-  Điện thoại: 066- 6250337, Fax: 066-3820243, Email: tochuchanhchanh@tanisugar.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý khách hàng, Quý nhà đầu tư.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu: TGV, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TRẦN HẢI SƠN

Hồ sơ tham khảo đính kèm:

- Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh;

- Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Mía đường Tây Ninh.

 

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84)276 3764063

Chat with (+84)276 3764063 Chat with (+84) 933705607