Thứ năm, 20/6/2024 23:36:13 (GMT+7)
Quảng cáo
Tin công ty
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Thứ tư, 28/12/2016 12:00:00 AM

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84)276 3764063

Chat with (+84)276 3764063 Chat with (+84) 933705607