Thứ sáu, 25/5/2018 00:29:36 (GMT+7)
Tin công ty
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Thứ tư, 28/12/2016 12:00:00 AM

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Chia sẻ với bạn bè qua:
Hình ảnh hoạt động
Quốc tế thiếu nhi 01/06 Tổng kho Tân Hà Nhà máy cao su Nhà máy gạo
Thông tin hỗ trợ
Số điện thoại:
(+84) 0276 6250 340

Chat with (+84) 0276 6250 340 Chat with (+84) 0276 6250 340